NVvR-voorzitter Fierstra: “Tijdsbestedingsonderzoeken vragen om concrete maatregelen”

10 juni 2022

Recent zijn er zowel bij de staande als de zittende magistratuur tijdbestedingsonderzoeken gehouden. De resultaten liegen er niet om. De werkbelasting van rechters en officieren van justitie, en hun collega’s in beide organisaties, is veel te hoog. Ook is aangetoond dat er niet alleen een werkdruk wordt ervaren, maar dat er ook sprake is van (objectief vastgestelde) te hoge werkbelasting. Voor de NVvR is dit reden geweest om per brief aan de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal aan te dringen op concrete maatregelen. NVvR-voorzitter Marc Fierstra: “De te hoge werkbelasting gaat ten koste van de mensen die de kwaliteit van de rechtspraak op peil moeten houden. Zij voelen een enorme verantwoordelijkheid om dit werk goed te doen en werken daardoor structureel over. Dit resulteert in roofbouw op onze leden en kan uitmonden in meer uitval van collega’s of zaken die nog langer op zich zullen laten wachten. Wat ons betreft vragen de resultaten van de tijdsbestedingsonderzoeken daarom nu om concrete maatregelen.”

Het probleem wordt door zowel de Raad als het College onderkend. Er wordt volop ge├»nvesteerd in het werven en opleiden van nieuwe collega’s, er wordt gekeken naar andere manieren van werkverdeling om zo de capaciteit van officieren- en rechters te verhogen en daarnaast zijn de werkorganisaties bezig om te onderzoeken wat er nog meer kan worden gedaan. Fierstra: “Wij zijn blij dat de Raad en het College hiermee volop bezig zijn, maar tegelijkertijd zijn we bang dat de feiten daarmee onveranderd blijven. Het gaat te lang duren voordat substantieel verbetering zal optreden. We hebben simpelweg te veel werk dat nu opgevangen wordt door structurele overbelasting van mensen. Dat gaat ongetwijfeld ongelukken opleveren: bij mensen of zaken.”

De NVvR heeft de Raad en College opgeroepen om direct concretere maatregelen te treffen, zodat de werkbelasting en de beleefde werkdruk omlaag gaan. Fierstra: “In de afspraken met de politiek heeft de rechtspraak immers een probleem. We hebben niet de mensen om waar te maken wat we hebben afgesproken. Wat de NVvR betreft, zou een nieuw gesprek gevoerd moeten worden, waarbij niet alleen de ambitie van de organisatie, maar ook de realistische werkinzet het uitgangspunt is. Wat kunnen we doen met de hoeveelheid mensen die we hebben, in plaats van: wat moeten we doen en hoe krijgen we het geregeld? Dat laatste zal namelijk altijd resulteren in overbevraging en bij onze verantwoordelijke mensen in overbelasting.”

Het onderwerp werkdruk blijft voor de NVvR vanzelfsprekend hoog op de agenda staan bij de komende overleggen met de werkorganisaties en de politiek.

Scroll naar boven