NVvR: visitatierapport ZM legt vinger op zere plekken

16 november 2023

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie, heeft kennisgenomen van het recent verschenen visitatierapport. NVvR-voorzitter Marc Fierstra: “De commissie legt in dit rapport de vinger op de juiste zere plekken. De vraag is nu hoe we écht werk kunnen maken van deze aanbevelingen, zodat deze exercitie niet zinloos wordt. Hoe kunnen we, zoals de commissie schrijft, investeren ‘in het samenspel tussen het rechterlijk domein en het organisatiedomein?’ Hoe verbeteren we het HR-beleid en geven we voldoende aandacht aan de relatie tussen rechters en gerechtsjuristen? Dat gesprek moeten we allemaal aangaan, het is de hoogste tijd.”

In de reactie op het visitatierapport Kwaliteit van rechtspraak: versterking door samenwerking dat de commissie-Van Harten dit najaar publiceerde, gaat de NVvR in op de diverse aanbevelingen van de commissie. In het rapport beschrijft de commissie onder andere dat de bestaande professionele standaarden (PS) niet voldoen als kwaliteitsinstrument. Volgens de NVvR heeft dit vooral te maken met de manier waarop de PS in de diverse gerechten worden gebruikt. Waar de PS van oorsprong een door de professionals zelf opgesteld kader waren waarin minimumeisen stonden om een zaak goed te behandelen (kwaliteitscriteria door en voor rechters), zijn de PS op bestuurlijk niveau steeds vaker gebruikt om een bepaalde efficiency af te dwingen (de professionele standaard als managementinstrument).

De commissie vindt dat voor de verdere ontwikkeling van de PS geïnvesteerd moet worden ‘in het samenspel tussen het rechterlijk domein en het organisatiedomein’. De NVvR vindt het rapport op dit onderdeel te vaag. Duidelijk is dat de huidige organisatie van de Rechtspraak in elk geval niet werkt. Om daaraan echt iets te doen, is meer verbinding tussen bestuurders en rechters nodig. De NVvR hamert daar al jaren op. De Rechtspraak (als organisatie) en de rechtspraak (als maatschappelijke dienst) moeten dezelfde oriëntatie hebben, namelijk het op kwalitatief goede manier recht doen aan de belangen van rechtzoekenden in het belang van een democratisch functionerende rechtsstaat.

De NVvR spreekt de komende tijd graag met de Raad voor de rechtspraak en de presidenten over de wijze waarop de aanbeveling betekenis gaan krijgen in de gerechten.

Lees hier de volledige reactie van de NVvR op het visitatierapport.

Lees hier het visitatierapport.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven