NVvR: structureel overwerk en hoge werkdruk binnen ZM en OM onaanvaardbaar

13 mei 2022

Uit het onlangs verschenen tijdbestedingsonderzoek (TBO) Rechtspraak 2021 blijkt dat rechters en raadsheren nog steeds onverantwoord veel – en vaak structureel – overwerken. Zonder dit structurele overwerk lijkt de kwalitatieve uitoefening van de functie van rechter of raadsheer dikwijls zelfs niet meer mogelijk. In een brief aan de Raad voor de rechtspraak luidt de NVvR de noodklok.

De NVvR vraagt al jaren aandacht voor het overwerkprobleem. Tot op heden heeft dit niet geleid tot concrete maatregelen om het vele overwerk of de onaanvaardbaar hoge werkdruk terug te dringen. In een op 10 mei jl. verzonden brief vraagt de NVvR de Raad voor de rechtspraak daarom om een actieplan om deze situatie snel te veranderen. Gezien de omvang van het gemiddelde structurele overwerk en de lange periode waarin dit probleem speelt, vindt de NVvR het noodzakelijk dat er op korte termijn (twee maanden) een conceptplan ligt.

Al eerder verscheen een TBO dat is uitgevoerd binnen het OM. Daaruit blijkt dat bij het OM een vergelijkbare situatie bestaat: overwerk en werkdruk zijn ook daar op z’n zachts gezegd problematisch en roepen om daadkrachtig beleid van de kant van het College van procureurs-generaal om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. Ook hier zal de NVvR op korte termijn actie ondernemen, door in nader overleg te treden met de bevoegde autoriteiten binnen het OM.

Op 5 april verscheen op Intro een bericht over TBO (alleen te lezen voor ZM-leden).

Scroll naar boven