NVvR stemt in met tijdelijke 70+ regeling

22 december 2022

In november heeft de minister van J&V aan de NVvR gevraagd om in te stemmen met het concept wetsvoorstel over een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervanger in hun zeventigste levensjaar. De NVvR heeft op 21 december aan de minister laten weten hiermee in te stemmen, gelet op de (overigens geringe) bijdrage die de voorgestelde regeling kan bieden aan de vermindering van de werkdruk en aan het inlopen van achterstanden.

Met deze regeling kunnen rechters en raadsheren na het bereiken van de wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar nog enkele jaren worden ingezet als rechter- en raadsheer-plaatsvervanger. Dit kan tot de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de 73-jarige leeftijd.

Wel vraagt de NVvR de minister het concept wetsvoorstel uit te breiden met rechtstatelijke waarborgen alvorens het ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. Ook verzoekt de NVvR de termijn waarbinnen het gerechtsbestuur een aanbeveling doet (in de zin van artikel 54a, lid 2) te wijzigen in zes maanden. Ten slotte heeft de NVvR bij de minister aangegeven een vergelijkbare regeling te overwegen voor officieren van justitie en oog te hebben voor de honorering van rechters-plaatsvervanger met aanwijzing en zonder aanwijzing.

Lees hier de brief van de NVvR aan de minister.

Ook de Raad voor de rechtspraak heeft positief geadviseerd over de inzet van 70+ rechters en stelt daarbij ook de vergoeding aan de orde voor raadsheren-plaatsvervanger met een aanwijzing. Lees hier het bericht op Intro.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven