NVvR spreekt binnenkort met bestuurders over inloopkamer

25 maart 2021

Onlangs is de landelijke inloopkamer van start gegaan, waarmee de rechtspraak hoopt om – ondanks de bestaande hoge werkdruk en de tekorten aan menskracht en middelen – iets te kunnen doen aan de lange wachttijden voor rechtzoekenden. Binnenkort spreekt de NVvR met de projectleiders van Tijdige rechtspraak, waarvan de inloopkamer een onderdeel is.

De initiatiefnemers zijn optimistisch over de betekenis voor het bekorten van wachttijden. De NVvR vraagt aandacht, vooruitlopend op het gesprek, voor te hoog gespannen verwachtingen. De NVvR betwijfelt of de voorgespiegelde efficiencyvoordelen wel zo groot zijn en vreest dat het inzetten van ervaren rechters ten koste gaat van de wachttijden bij de gerechten die deze rechters leveren. De NVvR brengt al langer het tekort aan rechters onder de aandacht en vreest dat het bij dit project vooral gaat om het anders verdelen van deze schaarste.

De NVvR heeft de laatste weken de mening van haar achterban gepeild en zal deze zorgen en opmerkingen, die ook de inhoudelijke vormgeving betreffen, meegeven aan de projectleiders. De zorgen richten zich onder meer op het organisatorische effect van de Inloopkamer en de implicaties daarvan voor het rechterlijk domein. Deze zorgen zijn deels ook al verwoord in de COR-adviezen met betrekking tot de Inloopkamer.

In een eerdere fase is de NVvR niet betrokken geweest bij de instelling van de Inloopkamer, waardoor deze zorgen niet zijn betrokken bij de inrichting van de Inloopkamer. Dat is zorgelijk, aangezien het probleem dat aangepakt moet worden van groot belang is. De NVvR vond en vindt immers dat de wachttijden bekort moeten worden.

Scroll naar boven