NVvR positief over voorgenomen besluit functie assistent-officieren

23 september 2021

Op 15 juni jl. heeft het College een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van de positie en waardering van de assistent-officier. De NVvR is net als de Centrale Ondernemingsraad positief over het voorgenomen besluit.

Het voorgenomen besluit plaatst de assistent-officier in de hogere schaal 11 van de CAO Rijk en moet zorgen voor meer duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de assistent-officier. Ook zal het besluit terugwerken tot en met 1 juni 2018, te weten het moment dat de NVvR schriftelijk aandacht heeft gevraagd voor de positie en waardering van de assistent-officier. Assistent-officieren worden daarmee beter gewaardeerd voor de werkzaamheden die zij verrichten. Zowel bij het College als bij de parketten ligt nu de opdracht om te voorkomen dat de assistent-officier oneigenlijk wordt ingezet.

Lees hier de reactie van de NVvR.

Scroll naar boven