NVvR pleit voor haast maken met aanpakken van onveilige OM-cultuur

16 oktober 2018

Vandaag werd bekend dat de top van het parket Zeeland-West-Brabant binnenkort vrijwillig terugtreedt om ruimte te maken voor de verbetering van het lokale werkklimaat. De NVvR, de landelijke vereniging voor officieren van justitie, betreurt dat het zover gekomen is en ziet hierin een bevestiging van haar eerder geuite zorg dat er OM-brede problematiek speelt waar het gaat om cultuuraspecten zoals werksfeer en integriteit.

De interne cultuur bij (de top van) het Openbaar Ministerie moet passen bij de kernwaarden van het OM zoals vertrouwen en transparantie. Officieren van justitie hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Daarom is het vereist dat de officier van justitie zijn werk in een veilige werkomgeving kan doen. De NVvR maakt zich zorgen om de werksfeer en heeft hierover eerder dit jaar al een brief aan het College van Procureurs-generaal gestuurd.

 Het onafhankelijke feitenonderzoek over eventuele integriteitsschendingen bij de top van het OM kan wat de NVvR betreft niet langer worden afgewacht. Er moet zo snel mogelijk gewerkt worden aan een brede vertrouwenscultuur, binnen de top van het OM, maar ook daarbuiten. De NVvR is bereid hieraan haar bijdrage te leveren.

Scroll naar boven