NVvR overlegt met Raad en College over corona (en daarna)

19 mei 2020

Deze week heeft het bestuur van de NVvR gesproken met zowel het College van procureurs-generaal als de Raad voor de rechtspraak. Belangrijkste onderwerp van gesprek was uiteraard de aanpak van de coronacrisis en de verwachtingen voor de toekomst. De NVvR heeft beschreven hoe haar rol de komende tijd zal zijn, waarbij zij telkens weer zal streven naar een gezonde balans tussen voortgang rechtspleging én welzijn van de leden.

Zowel de Raad als het College hebben aangegeven deze rol van de NVvR te begrijpen en te waarderen. Ook zal de NVvR, nu er een nieuwe fase is aangebroken waarin er weer voorzichtig vooruitgekeken kan worden, betrokken worden bij de koersbepaling van beide organisaties.

De NVvR heeft op haar beurt aangeboden de door leden ingebrachte ideeën, zorgen en verwachtingen te blijven delen. Zo zijn er veel leden die nadenken of zich zorgen maken over manier om achterstanden weg te werken die deze maanden ontstaan door de corona-crisis. Ook zien we in de reacties terug dat rechters en officieren van justitie zich tot het uiterste inspannen om de lopende zaken zoveel mogelijk af te doen. Tal van creatieve ideeën zijn geopperd, soms bewust op kleine schaal en soms met grootse stelselherzieningen in het verschiet.

Een veelgehoorde wens is dat er op de lange termijn een duidelijke visie moet worden ontwikkeld over digitalisering. De huidige mogelijkheden zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd. Zo werd het verlangen geuit naar goed beveiligde laptops met toegang tot Skype en andere digitale communicatiekanalen voor elke magistraat, zodat deze z”n werk kan blijven doen binnen de noodzakelijk goed afgeschermde ICT-omgeving.

De input van leden blijft van wezenlijk belang om de juiste zaken bestuurlijk onder de aandacht te kunnen brengen. Stuur uw gedachten daarom naar info@nvvr.org. Veel dank daarvoor.

Scroll naar boven