NVvR organiseert begin 2020 werkconferentie over (oplossingen voor) doorlooptijden

20 december 2019

Onlangs presenteerde de werkgroep Tijdige rechtspraak het rapport getiteld “Doorlooptijden in beweging!”. De NVvR is niet bij de totstandkoming van het rapport betrokken geweest en is alleen kort voor de publicatie op hoofdlijnen geïnformeerd. De NVvR vindt snelle en toegankelijke rechtspraak van groot belang maar signaleert dat het rapport ook voorstellen bevat die tenminste op het eerste gezicht inbreuk maken op het de individuele behandeling en beoordeling van een zaak. Ook is niet steeds zeker hoe deze plannen zich verhouden tot de professionele standaarden. De NVvR wil graag een bijdrage leveren aan het aandragen van oplossingen voor het probleem van de doorlooptijden. Daarom organiseert de NVvR begin 2020 een werkconferentie voor leden, niet-leden en andere betrokkenen om over het onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen én om samen de discussie verder te helpen.

De laatste tijd ontvangt de NVvR veel reacties van haar leden op het rapport. Deze lopen veelal langs de volgende lijnen: de doorlooptijden moeten inderdaad worden aangepakt, de inhoudelijke analyse van de werkgroep is deugdelijk, maar de voorgestelde oplossingen worden zeer kritisch beoordeeld. De reacties zijn in lijn met de onlangs door Tegenlicht aan de Raad voor de rechtspraak verstuurde brief. De NVvR wil graag een constructieve bijdrage aan het oplossen van de doorlooptijdproblematiek leveren en zich daarbij vooral richten op het vinden van oplossingsrichtingen die én werken én breed gedragen worden door de werkvloer.  

De NVvR is doende een geschikte datum, plaats en tijd te vinden. In de eerste (werk)week van 2020 zal hier via de gebruikelijke kanalen nader over worden gecommuniceerd.

Geïnteresseerden kunnen zich al aanmelden via het verenigingsbureau, Patty Brassinga: p.brassinga@rechtspraak.nl. In verband met de Kerstvakantie ontvangt u na 6 januari een bevestiging van uw aanmelding.

Scroll naar boven