NVvR opnieuw aan tafel over bestuursbenoemingen

28 januari 2021

De NVvR pleit, zoals u weet, al enige tijd voor meer invloed van rechters op de benoeming van hun bestuurders. Nu de Raad voor de rechtspraak haar eerdere voorstel heeft ingetrokken, zijn de gesprekken over een betere benoemingsprocedure opnieuw opgestart. Hoewel de gesprekken nog niet zijn afgerond, ervaart de NVvR deze als constructief.

Samen met Tegenlicht, de COR, het College van Afgevaardigden, de Presidenten en de Raad zit de NVvR opnieuw aan tafel over een procedure voor de benoemingen van bestuurders die op meer draagvlak kan rekenen. Deze gesprekken moeten voor 1 maart a.s. zijn afgerond.

Daarnaast is een aantal gerechten inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een profielschets en een handreiking. De NVvR roept haar leden op bij hun gerechten hierover mee te denken en hiervoor inbreng te leveren.

Scroll naar boven