NVvR Online: bekijk nu de opnamen van Toga’s om tafel

15 oktober 2021

Op 11 oktober sprak Ard Schoep, officier van justitie in het Arrondissementsparket Den Haag en NVvR-bestuurslid, tijdens een online uitzending van de NVvR met strafrechtadvocaat Patrick van der Meij over de verhoudingen tussen de professionele partijen in de (straf)rechtspleging. Wat er moet veranderen om het vertrouwen in de strafrechtspleging niet (verder) te schaden?

De verhoudingen tussen de professionele partijen in de (straf)rechtspleging – met name die tussen Openbaar Ministerie en advocatuur – lijken steeds meer op scherp komen te staan. In de rechtszaal, maar ook in de media, worden over en weer verwijten gemaakt. Strafrechtadvocaten Patrick van der Meij en Max den Blanken deden in NRC Handelsblad onlangs een oproep om de gemoederen te bedaren. Wat moet er gebeuren om de verhitte sfeer te laten afkoelen? Hoe kunnen de professionals, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samen bijdragen aan een eerlijk, transparant, maatschappelijk verantwoord en ook veilig proces? Gespreksleider en NVvR-collega Miek Smilde voelt Ard Schoep en Patrick van der Meij hierover aan de tand.

Bekijk hier de volledige uitzending (duur: 43 minuten) en hier de samenvatting (duur: 5 minuten).

Lees hier het artikel “Vertrouw erop dat advocaten onafhankelijk het recht dienen” van Patrick van der Meij en Max den Blanken in NRC Handelsblad (16 september 2021).

Scroll naar boven