NVvR loopt mee in stille tocht Polen

10 januari 2020

Zaterdag 11 januari wordt in Warschau een stille tocht gehouden tegen de hervormingen van de Poolse rechtspraak. De Poolse rechtersvereniging heeft buitenlandse collega’s opgeroepen mee te lopen. De NVvR steunt haar zusterorganisatie en doet mee. Van iedere sectie van de LR (rechters, raadsheren en OM) loopt één LR-lid mee in de stille tocht.

De afgelopen jaren heeft de Poolse regering diverse hervormingen doorgevoerd die de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantasten. In de Nationale Raad van de rechterlijke macht, het orgaan dat is belast met benoemingen van nieuwe rechters, zitten inmiddels rechters die niet door de collega’s, maar door het parlement zijn aangesteld. De minister van justitie, tevens procureur-generaal, kan makkelijker rechters ontslaan. Eerder werd gedreigd rechters die 65 werden verplicht met pensioen te sturen, opdat er nieuwe, minder onafhankelijke rechters aangesteld zouden kunnen worden. Bij het Hooggerechtshof is de Kamer voor Buitengewone Controle en Openbare Zaken opgericht via welke de uitvoerende macht kritiek kan uitoefenen op rechterlijke uitspraken. Recent is een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt disciplinaire straffen op te leggen aan rechters die politiek gevoelige uitspraken doen of bijvoorbeeld lid zijn van een niet-gouvernementele organisatie.


Rechtsstaatconferentie

In november organiseerde de NVvR een rechtsstaatconferentie waar de situatie in Polen aan de orde kwam. De president van het Poolse Hooggerechtshof, mevrouw Gersdorf, vertelde bij die gelegenheid hoe de rechtsstaat door de genoemde en andere maatregelen langzaam wordt uitgehold. Met de stille tocht willen Poolse rechters duidelijk maken dat hun onafhankelijkheid zwaar op de tocht staat wat ook grote gevolgen kan hebben voor de positie van Polen binnen de Europese Unie. Aan de oproep aan hun buitenlandse collega’s om mee te lopen, wordt breed gehoor gegeven. De verwachting is dat uit meer dan 20 landen rechters naar Polen zullen reizen. De NVvR heeft zich bij de Nederlandse delegatie aangesloten. 
 

Scroll naar boven