NVvR in gesprek over online zittingen

3 juni 2021

Het afgelopen jaar heeft de rechtspraak breed ervaring opgedaan met online zittingen. Vraag is in hoeverre deze vorm van rechtspreken ook na corona kan worden gehandhaafd. De NVvR volgt deze ontwikkelingen kritisch. In het reguliere bestuursoverleg met de Raad voor de rechtspraak op 25 mei heeft de NVvR aangegeven actief bij dit onderwerp betrokken te willen worden. Binnenkort gaat de NVvR hierover met de projectleider online zittingen in gesprek.

Naar verwachting zal de wetgever blijvend faciliteiten (willen) scheppen om online zittingen ook na corona mogelijk te maken. De Raad gaf tijdens het bestuursoverleg aan dat er al een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie is niet openbaar gemaakt, maar blijkt binnen de rechtspraakomgeving (Intro) wel te bekijken.

Daarnaast ontwikkelt de Raad op dit moment een visie op de toekomst van online zittingen. Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd om die visie te formuleren. De NVvR benadrukte tijdens het overleg dat de (kritische) opmerkingen uit de evaluatie moeten worden meegenomen bij het ontwikkelen van de visie. De Raad beloofde dat te zullen doen. Ook zal de vereniging in gesprek gaan met de projectleider online zittingen.

Naar verwachting zal na de zomer meer bekend worden over het wetgevingstraject en de visieontwikkeling.

Scroll naar boven