NVvR-expertgroep Strafvordering aan de slag

9 juni 2017

De herziening van het Wetboek van Strafvordering heeft grote gevolgen voor het werk van officieren van justitie en (straf)rechters en raadsheren. De NVvR is door de Minister van Veiligheid en Justitie om advies gevraagd over de conceptwetsvoorstellen Vaststellingswet Boek 1 en Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Als vereniging van rechters en officieren van justitie kan de NVvR immers een uniek perspectief toevoegen aan de wetgevingsadvisering.
 

Commentaar

De NVvR adviseert gevraagd en ongevraagd over de praktische uitvoerbaarheid en de consequenties van bepaalde wetten. Om goede wetgevingsadviezen tot stand te kunnen brengen, is de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR opgericht. De WeCo toetst op inhoudelijk juridische zaken, wijst op praktische gevolgen en stelt geregeld vragen bij de wenselijkheid van bepaalde voorstellen, uiteraard zonder daarbij op de stoel van de politicus te gaan zitten.

Een NVvR-expertgroep opgericht onder leiding van WeCo-leden Willem Damen (ZM) en Willem Bos (OM) is druk bezig om de lijvige wetsvoorstellen van commentaar te voorzien. Daartoe hebben al enkele vergaderingen plaatsgevonden. Het bestuur is zeer verheugd dat zoveel leden hun tijd en energie steken in de advisering van de NVvR.

Vragen

Heeft u vragen over het adviestraject of opmerkingen over de wetsvoorstellen in het kader van de herziening van het Wetboek van Strafvordering? De expertgroep is te bereiken via het verenigingsbureau. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan Jacqueline Timmer: j.m.a.timmer@rechtspraak.nl.

Scroll naar boven