NVvR en HIIL presenteren rapportage burenrecht

2 oktober 2019

Dinsdag 24 september organiseerde het WODC een symposium over innovatieve projecten op het gebied van het burenrecht onder de titel “Rechtspraak om de hoek”. De NVvR gaf bij monde van beleidsadviseur Miek Smilde een korte presentatie over de bevindingen in de praktijk. Conclusie: de wil om te innoveren is er, maar de co√∂rdinatie tussen de verschillende initiatieven (wijkrechter, regelrechter, overlegrechter, buurtrechtbank) ontbreekt nog. Luisteren naar gebruikers (de burger) en naar betrokkenen (rechters) is essentieel om buurtgerichte rechtspraak echt maatschappelijk effectief te laten zijn.  

Tijdens het symposium presenteerde prof. Eddy Bauw van de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de vraag of het instituut van de Belgische (en in mindere mate Franse) vrederechter model zou kunnen staan voor de buurtrechter in Nederland. Professor Rogier Hartendorp, rechter in Den Haag en bijzonder hoogleraar maatschappelijke effectiviteit van de rechtspleging in Leiden, ging dieper in op de taken en de rol van de buurtrechter.

Maurits Barendrecht van HiiL deed in samenspraak met Miek Smilde van de NVvR verslag van de bevindingen die zij in de afgelopen maanden opdeden in een gemeenschappelijk project over buurtrechtspraak. De conclusies daarvan zijn terug te vinden in dit position paper en op de site www.innovatierechtspleging.nl.

  

 

Scroll naar boven