NVvR dringt aan op zelfanalyse gevolgen COVID-19

16 juli 2020

In de afgelopen maanden zijn in de rechtspleging ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Hiermee gaven de rechtspraak en het Openbaar Ministerie uitvoering aan de richtlijnen van de rijksoverheid, gebaseerd op de adviezen van het OMT en het RIVM. De NVvR zond op 10 juli 2020 een brief aan de Raad voor de rechtspraak, het College van procureurs-generaal en de Presidentenvergadering, waarin de vereniging aandrong op een zelfanalyse.

In de brief verzoekt de NVvR de komende tijd te benutten om uit de afgelopen periode lessen te trekken voor eventuele toekomstige crises en deze lessen te delen met de vertegenwoordigde organen in de werkorganisaties en met de NVvR. De NVvR vraagt daarbij aandacht voor onder andere de sluiting van gerechtsgebouwen, de (aanvankelijke) uitsluiting van de rechterlijke macht als vitaal beroep, de wijze van besluitvorming en ICT-voorzieningen. Ook spreekt de NVvR in de brief opnieuw haar waardering uit voor de hardwerkende collega’s in de logistiek en bij de administratie.

Scroll naar boven