NVvR besluit tot onthouding van stem inzake pensioenakkoord

18 juni 2020

Het bestuur en de sectiewoordvoerders van de ledenraad hebben vandaag het verenigingsstandpunt bepaald inzake het pensioenakkoord. De NVvR ziet de noodzaak voor verandering en de goede intenties van de voorgelegde oplossingsrichtingen, maar vindt dat er op het niveau van uitwerking nog te veel onzekerheid bestaat om een positie te kunnen bepalen. Om die reden kiest de NVvR voor onthouding van stem.

De NVvR merkt procedureel nog op dat zij ongelukkig is over dit gehaaste en qua informatievoorziening gemankeerde besluitvormingstraject. Het besluit dat nu van ons wordt gevraagd, betreft een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden – de toekomstige pensioenvoorziening voor grote groepen in de samenleving, waaronder onze eigen rechterlijke macht – en zal zijn invloed nog over een lange reeks van jaren doen gelden. Dit klemt te meer bij de zogeheten doorsneeproblematiek waarmee een groot deel van onze achterban kan worden geconfronteerd. Dergelijke fundamentele aanpassingen verdienen betere raadpleging.

De NVvR brengt dit standpunt op dit moment over binnen de CMHF, onze vakbondskoepel. Vervolgens zal de CMHF zijn standpunt innemen binnen de VCP (waarbij de CMHF is aangesloten). De VCP zal daarna een besluit nemen en dat spoedig bekendmaken.

Scroll naar boven