NVvR adviseert over namenrecht

25 maart 2021

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR adviseerde onlangs over het wetsvoorstel om mensen de mogelijkheid te geven hun kinderen de achternaam van beide ouders te geven. De WeCo oordeelde dat er nogal wat haken en ogen aan het wetsvoorstel zitten; de memorie van toelichting is te summier.

Het wetsvoorstel komt voort uit de gedachte dat het huidige namenrecht discriminatoir is voor vrouwen. Weliswaar kunnen ouders bij de geboorte van hun kind kiezen voor hetzij de achternaam van de moeder, hetzij die van de vader, maar in de praktijk leidt deze mogelijkheid tot ongelijkheid. De mogelijkheid om te kiezen voor een dubbele achternaam van het kind (de naam van vader en die van moeder) zou aan die ongelijkheid een einde kunnen maken.

De WeCo vindt dat de uitwerking van het voorstel te wensen overlaat. Niet duidelijk is bijvoorbeeld wat er met adellijke namen moet gebeuren en hoeveel namen iemand in het uiterste geval mag voeren. Het wetsvoorstel noemt het getal van vier namen, maar de onderbouwing daarvan is volgens de WeCo “te summier”.

Scroll naar boven