NVvR aan College: neem tijdelijke maatregelen en kom de assistent-officier tegemoet

27 februari 2020

De besluitvorming rondom de positie van de assistent-officieren dreigt vast te lopen. Na een kritische brief van de NVvR met veel vragen en een negatief advies van de MROM/COR blijkt er onvoldoende draagvlak op de werkvloer voor de koers van het College. De NVvR heeft er bij het College voor gepleit om deelbesluiten te nemen. Daarbij kunnen de vele vragen van onze leden niet onbeantwoord blijven.

“Wie spreekt met de
assistent-officieren begrijpt onmiddellijk dat het voorgenomen besluit niet
uitvoerbaar is en veel onduidelijkheden bevat. Er zijn risico’s dat de
werkorganisatie vastloopt als deze collega’s zich aan dat besluit gaan houden,”
concludeert bestuurslid Ard Schoep, “en het College heeft ons op dat punt nog
niet kunnen geruststellen. De assistent-officieren dreigen hiervan nu de dupe te
worden. Wij zeggen daarom: neem zo nodig deelbesluiten en doe recht aan de
positie en waardering van assistent-officieren.”

De NVvR heeft het College
voorgesteld om tijdelijke maatregelen te nemen. Dit kan middels het toekennen
van een (tijdelijke) toeslag. Dit kan eenvoudig, zonder dat daar aanpassingen
in het functiegebouw voor nodig zijn. Het kan bovendien op basis van bestaande
wetgeving. Het gesprek over de functie, positie en waardering van de
assistent-officier kan ondertussen worden voortgezet. Schoep: “Natuurlijk
willen we het liever in één keer goed hebben, in één besluit zowel het salaris
als de inbedding in het functiehuis regelen. Dat is altijd onze insteek
geweest. Maar als dat niet lukt, zijn er op korte termijn maatregelen nodig. De
NVvR wil voorkomen dat deze belangrijke groep collega’s opnieuw nul op het rekest
krijgen”.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven