Nieuws uit de Ledenraad

24 april 2018

Benoeming nieuwe bestuursleden NVvR
Nathalie van Waterschoot (bestuursrechter rb. Amsterdam) en Isabelle Severeijns (strafrechter rb. Midden-Nederland) zijn door de ledenraad benoemd tot nieuwe bestuursleden van de NVvR.  Met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden zijn de openstaande vacatures voor ZM-leden van het bestuur opgevuld. In de komende periode worden de nieuwe bestuursleden uitgebreid aan u voorgesteld. 

Aanpassing statuten
De ledenraad heeft ingestemd met een statutenwijziging waarmee mogelijk is gemaakt dat gepensioneerde en/of plaatsvervangende magistraten (statutair “gastleden” genoemd) toe kunnen treden tot het bestuur. Gelet op het gewenste profiel van bestuursleden en de samenstelling van de NVvR-achterban biedt dit voor komende bestuurswisselingen een gewenste uitbreiding van mogelijke kandidaten.

Scroll naar boven