Nieuwe CAO voor de rechterlijke macht

23 november 2020

De ledenraad van de NVvR heeft op 18 november jl. ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht. Het betreft een korte, beleidsarme cao, die loopt van juli 2020 tot en met december 2020. De inhoud daarvan is geheel in lijn met de inhoud van de cao Rijk over dezelfde periode. In het akkoord – waarmee ook de ministerraad op 20 november jl. heeft ingestemd – is onder andere een kleine loonsverhoging en een thuiswerkvergoeding afgesproken.

De tekst van het akkoord kunt u hier nalezen. Kort samengevat krijgen rechterlijke ambtenaren een loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige uitkering van €225 (o.b.v. 36-urige werkweek). Daarnaast is er ook een afspraak gemaakt voor een thuiswerkvergoeding van maximaal €363 netto. Inhoudelijk is het aanvullend geboorteverlof uitgebreid en zijn er diverse afspraken gemaakt om het vervoer duurzamer te maken, waaronder het recht op € 500 voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer (1x per drie kalenderjaren). Eerdere voornemens om te spreken over over bijvoorbeeld de uitbreiding van de piketvergoeding zijn, vanwege het beleidsarme karakter van deze cao, doorgeschoven naar de volgende cao.
Binnenkort volgt een circulaire vanuit het departement waarin zo concreet mogelijk zal worden aangegeven wanneer de diverse voorzieningen beschikbaar komen. In die circulaire zal ook worden toegelicht hoe de pensioengevendheid over 2020 van de salarismaatregelen zal worden geborgd.

Scroll naar boven