Nieuw functieaddendum assistent-officier

10 juni 2021

Het College heeft tijdens de Collegevergadering van 1 juni jl. het voorgenomen besluit genomen over het functieaddendum van de assistent-officier. Nu wordt de volgende stap gezet in de richting van medezeggenschap. De NVvR en de COR zijn inmiddels in hoofdlijnen op de hoogte gebracht van het voorgenomen besluit, waarin de door ons ingebrachte adviezen ter harte zijn genomen.

In de afgelopen jaren heeft de NVvR zich sterk ingezet voor het verbeteren van de positie en de waardering van assistent-officieren. Wij zien de vervolgbesluiten met vertrouwen tegemoet. Deze gaan o.a. over een terugwerkende kracht regeling, een naamswijziging, en de functie- en loopbaanontwikkeling van assistent-officier in de toekomst.

Zodra wij de tekst van het addendum en het voorgenomen besluit hebben ontvangen, vragen wij onze leden om een reactie. Dit als input voor het gesprek dat eind van deze maand staat gepland met de COR, de vertegenwoordiging van assistent-officieren en het College.

Wilt u nu al graag reageren, dan kan dat ook via onze collega Janine Woudstra

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven