Nederlandse rechters zetten zich in voor Oekraïne

24 maart 2022

De oorlog in de Oekraïne die alweer 29 dagen duurt – houdt ook de collega’s binnen de gerechten en parketten enorm bezig. Veel collega’s vragen zich af wat het betekent voor hun Oekraïnse collega’s en of zij kunnen helpen. Verschillende Nederlandse rechters hebben al gevluchte collega’s en/of familieleden opgevangen, anderen willen graag op anderen manieren steun verlenen. Esther de Rooij (projectleider Matra Oekraïne), Tamara Trotman (voorzitter Rechters voor rechters), Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) en Marc Fierstra (voorzitter NVvR), zijn de afgelopen dagen met elkaar op persoonlijke titel een overleg gestart voor de opzet van een logistiek netwerk.

In beginsel worden rechters niet geacht Oekraïne te verlaten. Waar mogelijk gaat het werk op de gerechten zoveel mogelijk door. Er zijn zo”n 28 gerechtsgebouwen beschadigd of vernietigd. Mannen onder de 60 jaar moeten zich beschikbaar houden voor mobilisatie en velen vechten al mee. Vrouwen mogen desgewenst buiten de bezetten gebieden (digitaal) op afstand werken. Aan rechters in bezetten gebieden is, zonder succes, gevraagd of zij willen werken voor de Russische Federatie. Rechters van het Oekraïense Hooggerechtshof leveren 60 procent van hun salarissen in voor het leger en humanitaire hulp. Ook collega’s uit de meeste andere gerechten hebben toegezegd hetzelfde te zullen doen.

Het logistieke netwerk, dat De Rooij, Trotman, Naves en Fierstra willen opzetten, bestaat uit lokale collega’s die (op vrijwillige basis en in eigen tijd) per gerecht vraag en aanbod bij elkaar willen brengen tussen rechtspraakmedewerkers (rechters, officieren, medewerkers) uit Oekraïne die in ons land zijn gearriveerd en collega’s uit de Nederlandse rechtspraak die hulp willen aanbieden of voor opvang willen zorgen. De Oekraïense regering heeft inmiddels een mededeling doen uitgaan dat rechters niet mogen vluchten. Doen zij dat toch, dan worden bezittingen in beslaggenomen. Op dit moment arriveren dan ook vooral gezinsleden.

Benadrukt wordt dat iedereen zelf moet bepalen welke bijdrage kan worden geleverd. Er is geen zicht op de toekomst en er zijn geen draaiboeken voor de langere termijn. Tussen diverse Nederlandse en Oekraïense rechtbanken bestaan contacten en deze zullen de komende tijd worden voortgezet. Inmiddels zijn de presidenten door de Raad aangeschreven en wordt ook het College van PG uitgenodigd deel te nemen aan het overleg voor mogelijke initiatieven vanuit het OM. Rechters voor Rechters meldt dat de aandacht richt zich vooral op humanitaire hulp (verband, geneesmiddelen, kogelvrije vesten). De NVvR ondersteunt de initiatieven, blijft aangesloten bij het overleg en houdt u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

Voor suggesties en ervaringen is een landelijk e-mailadres voor Oekraïne opengesteld: Oekraine.landelijk@rechtspraak.nl.

Algemene informatieverstrekking voor Oekraïense vluchtelingen is te vinden op www.refugeehelp.com.

Scroll naar boven