Modernisering strafvordering: WeCo vraagt opnieuw aandacht voor rol van de rechter

8 februari 2024

De Tweede Kamer is druk doende met de modernisering van het wetboek van Strafvordering. Bij de behandeling van Boek 4 stuitte de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR opnieuw op onderwerpen waarover zij ook al in een eerder stadium adviseerde. Vooral de rol van de voorzitter van de strafkamer en de rechter-commissaris vraagt om extra aandacht van de wetgever.

Hoewel het wetgevingsproces in volle gang is en de Tweede Kamer Boek 4 al eind vorig jaar behandelde, vond de WeCo het toch van belang de Kamerleden op de hoogte te stellen van haar overwegingen. De WeCo stuurde daarom onlangs een brief aan de vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid. Daarin gaat de WeCo onder andere in op de beoogde ‘actievere’ rol van de strafrechter. Die actieve rol vraagt om een forse inspanning, die de nodige (werk)tijd zal kosten. ‘Momenteel is die tijd er niet,’ schrijft de WeCo. ‘Strafrechters (net als overigens alle rechters en officieren van justitie) werken al jaren structureel over… Als de taken van de rechter-commissaris en de zittingsrechter verder worden uitgebreid, is het onontkoombaar dat er meer mensen (rechters én ondersteuning) nodig zijn om een gelijkblijvend aantal strafzaken te kunnen afdoen,’ aldus de WeCo.

Lees hier de brief aan de vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid.

Scroll naar boven