Ministerie stelt start cao-onderhandelingen uit

8 november 2018

De NVvR heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat de geplande cao-onderhandelingen voor deze maand door het ministerie zijn uitgesteld. Dit komt omdat het cao-team van het ministerie, dat namens de minister voor Rechtsbescherming Dekker zal onderhandelen, intern nog geen mandaat heeft gekregen.

De NVvR vindt het uiterst vervelend dat de sector Rechterlijke Macht zo lang moet wachten op een nieuwe cao. De NVvR wil spoedig beginnen met de cao-onderhandelingen en heeft daarom op 6 november jongstleden een brief aan minister Dekker gestuurd. Hierin heeft de NVvR hem opgeroepen om alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk van start te kunnen gaan. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Scroll naar boven