Miljoenennota 2018

26 september 2017

Op 19 september 2017 heeft het demissionaire kabinet-Rutte II de Miljoenennota 2018 (MN2018) en de bijbehorende begrotings- en belastingwetsvoorstellen voor 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft het Centraal Planbureau (CPB) de Macro Economische Verkenning 2018 (MEV2018) gepubliceerd.

In opdracht van de NVvR maakt Van Oort en van Oort en korte notitie van de Miljoenenota 2018, hierin zijn de belangrijkste passages die voor de rechtspraak belangrijk zijn samengevat.

Lees hier de Begrotingsnotitie NvvR

Scroll naar boven