Mededelingen cao

22 februari 2018

Van het ministerie heeft de NVvR inmiddels bevestigd
gekregen dat de 1,4% loonstijging (vanaf 1 januari 2017) met de salarisbetaling
van februari 2018 met terugwerkende kracht zal worden uitgevoerd. Het cao jaar
2017 is hiermee afgesloten.

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de cao 2018 en verder.
Het cao- team is bezig met het samenstellen van twee groepen die zich gaan
bezig houden met de (eerste twee) onderwerpen van de kwaliteitsagenda, te weten
“werkdruk” en “duurzame inzetbaarheid”. Wilt u graag deelnemen aan één (of
beide) groepen, dan wordt u van harte uitgenodigd te reageren.

U kunt een
mail sturen naar Paul Bakker (sr. beleidsadviseur A&R) of JanineWoudstra (beleidsadviseur A&R).
Op 20 april staat op de agenda een voortgangsoverleg met het ministerie gepland.

Scroll naar boven