Marc Fierstra op 17 juni online in gesprek met Bas Mesters over het vertrouwen in de rechtsstaat

3 juni 2021

Op donderdag 17 juni gaat waarnemend NVvR-voorzitter Marc Fierstra op het debatpodium De Tussenruimte live in gesprek met Bas Mesters (journalist en schrijver van de serie Heilige Huisjes in de Volkskrant). Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van het interview dat zaterdag in de Volkrant verschijnt. Zij praten over de structurele onderfinanciering van de rechterlijke macht, de gevolgen hiervan voor het vertrouwen in de rechtsstaat en over het noodzakelijke besef dat goede rechtspraak geen luxe en ook geen vanzelfsprekendheid is. Wat is er nodig om de kwaliteit te blijven garanderen? Kijkt en luistert u mee?

De rechtspraak en de rechtsstaat staan of vallen volgens Marc Fierstra, raadsheer bij de Hoge Raad, met het vertrouwen dat er in instituties bestaat. En het vertrouwen in het recht is daarbij afhankelijk van vier elementen: het oordeel van de rechter moet onafhankelijk zijn, het moet kwalitatief in orde en voldoende snel zijn, en de rechter moet toegankelijk zijn voor iedereen. Door de groeiende werkdruk en het denken vanuit kosten dreigt dit in het gedrang gekomen.

Wanneer?

Donderdag 17 juni van 16.30 tot 17.45 uur. Het gesprek wordt live gestreamd. Als u digitaal meedoet, heeft de gelegenheid vragen te stellen. Klik hier om u aan te melden.

Over De Tussenruimte

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag. Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisich tot elkaar verhouden van elkaar leren. De programmering geschiedt door onafhankelijk programmamaker journalist Bas Mesters. De term De Tussenruimte is ontleend aan filosofe Hannah Arendt, voorvechtster van een vrije publieke ruimte waarin men via kritisch denken en debatteren tot handelen komt.

Scroll naar boven