Marc Fierstra in de Volkskrant: Politici moeten geen invloed hebben op onze onafhankelijkheid

7 juni 2021

Op 4 juni sprak waarnemend NVvR-voorzitter Marc Fierstra zich in een interview in de Volksrant uit over de afhankelijkheid, de werkdruk, de kwaliteit en de financiering van de rechterlijke macht. Daarbij had hij een boodschap aan het nieuwe kabinet: maak mogelijk dat rechters en officieren goed hun werk kunnen blijven doen.

De kwaliteit van de rechterlijke beslissingen staat volgens Fierstra op alle niveaus en in elk soort zaak onder druk. Oorzaak? Het begint altijd met een te hoge werkdruk.

Fierstra gaf daarom tijdens het interview een boodschap aan het nieuwe kabinet: “Wij zien dat de rechterlijke macht de laatste twee decennia te veel is behandeld als een begrotingspost, als een luxe. En niet als een onontbeerlijke functie in de trias politica van wetgevende macht, bestuurlijke macht en rechterlijke macht. Niet als een pijler die het vertrouwen in de democratische rechtsstaat in stand helpt te houden. Daarom vragen wij: geef de professional in het recht de middelen om die rechtsstatelijke opdracht te vervullen. Laat de rechter en de officier van justitie hun werk doen. Er wordt te gemakkelijk gedacht: die rechtspraak, die is er wel.”

In een vervolggesprek op donderdag 17 juni praat Fierstra om 16.30 uur op het debatpodium De Tussenruimte verder met journalist Bas Mesters over de noodzakelijke stappen om de kwaliteit van onze rechtspleging te kunnen blijven garanderen.

Lees hier het interview met Marc Fierstra in de Volkskrant.

Meldt u hier aan om het gesprek tussen Marc Fierstra en Bas Mesters op 17 juni a.s. online te kunnen volgen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven