Loonbod cao Rijk

29 mei 2018

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bonden die betrokken zijn bij  “cao Rijk” een loonbod van 7% over drie jaar gedaan. De NVvR ziet dit als een stap in de goede richting. Dat is ook de voorlopige reactie van de andere bonden in overheidsland. Eindelijk wordt er weer “bewogen” als het gaat over serieuze loonstijging.

Zoals u weet is de cao Rijk voor de NVvR een belangrijk ijkpunt bij de onderhandelingen in de eigen sector Rechterlijke Macht, met name op het terrein van de inkomensontwikkeling.

Overleg met onze minister voor rechtsbescherming over een nieuwe cao RM is al enige tijd gaande. De NVvR heeft de CAO-ontwikkelingen binnen Rijk afgewacht, maar wel nauwlettend in de gaten gehouden met het oog op de door de NVvR gewenste en gerechtvaardigd geachte inkomensverbeteringen.

Daarnaast richt de NVvR zich op het overleg over de kwaliteitsagenda, die bij eerdere overlegrondes is overeengekomen. Verlofvormen, duurzame inzetbaarheid en werkdruk zijn daarbij de voornaamste onderwerpen.

 

 

Scroll naar boven