Ledenraad verplaatst naar 1 juli in verband met ontwikkelingen CAO

6 juni 2019

De eerstvolgende ledenraadvergadering van de NVvR zal niet op 17 juni plaatsvinden, maar op maandag 1 juli. Hiertoe is, in samenspraak met de sectiewoordvoerders in de LR, besloten om de kans te vergroten dat er vóór de zomer een cao-akkoord ligt. De onderhandelingen zijn de laatste cruciale fase ingegaan.

Met de verschuiving wordt beoogd iets meer tijd te creëren voor de onderhandelaars om ook deze laatste fase succesvol af te ronden. Volledigheidshalve dient wel te worden vermeld dat dit slechts de kans vergroot; er zijn geen garanties af te geven. Juist in de laatste fase kan er immers nog van alles gebeuren.

Scroll naar boven