Ledenraad vergadert op 20 september

3 september 2021

Op maandag 20 september vindt de periodieke vergadering van de Ledenraad plaats van 13.30 tot 16.00 uur. Hoewel wij het graag anders hadden gezien, wordt de bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen wederom online gehouden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: onderzoek onkostenvergoeding, wetgeving inzake integriteit (w.o. klokkenluidersregeling) en diverse actualiteiten, zoals het visitatierapport OM, internationale ontwikkelingen en de coronamaatregelen rechtspleging. Ook ontvangt de LR een toelichting op de stand van zaken van diverse beleidsonderwerpen.

Scroll naar boven