Ledenraad stemt in met wetsvoorstel “GRECO”

21 april 2022

De ledenraad heeft op 11 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel “Wet verdere versterking integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak”, ook wel “Wet GRECO” genoemd. Eind 2021 is dit belangrijke wetsvoorstel in consultatie gegeven. Als vakbond en beroepsvereniging van rechters en officieren heeft de NVvR hierover op basis van twee eerdere besprekingen in onze ledenraad bij het departement een wetgevingsadvies uitgebracht en overleg gevoerd met de minister in het SORM (Sectoroverleg Rechterlijke Macht). Dit heeft geresulteerd in aanpassing van de teksten.

De kern van het NVvR-advies behelst dat bij de rechterlijke macht, als onderdeel van de trias, niet kan worden volstaan met het (min of meer) kopiƫren van bepalingen die gelden voor het overige overheidspersoneel. Er is een eigenstandige regeling nodig die recht doet aan de positie van de rechterlijke macht in ons staatsbestel.

De Ledenraad was positief over de herziene versie van het wetsvoorstel en stemde in met het door de NVvR bereikte resultaat. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna de vereiste parlementaire behandeling zal volgen. Naar verwachting is hiermee nog enige tijd gemoeid. Van het verdere verloop van deze procedure houden wij u uiteraard via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Scroll naar boven