Ledenraad online bijeen op 21 juni jl.

24 juni 2021

Op 21 juni vergaderde de Ledenraad van de NVvR. Ook deze keer vond de vergadering – nog steeds vanwege de coronamaatregelen – online plaats. Tijdens deze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie spraken de afgevaardigden van de secties rechters, raadsheren en officieren van justitie met elkaar over enkele actuele thema’s, zoals het overeenstemmingsvereiste, coronamaatregelen in de rechtspraak, thuiswerken na corona, de cao RM en over ethiek, integriteit, diversiteit en inclusie binnen de rechterlijke macht.

Ook was er uitgebreid aandacht voor de verschillende beleidsdossiers waarmee de NVvR zich bezighoudt. Zo werd gesproken over het inschalingsbeleid, de bestuursbenoemingen, de positie van de assistent officieren, piketvergoedingen, de werkdruk bij het OM, veiligheid van togadragers, tijdige rechtspraak en inloopkamers.

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting op hetgeen is besproken in de Ledenraad, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw sectiewoordvoerder via info@nvvr.org (link).

De sectiewoordvoerders zijn:

Sectie Rechters: Wouter van der Haak, rechtbank Noord-Holland

Sectie Raadsheren: Peter Fortuin, gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Sectie Openbaar Ministerie: Anouk Paulus, ressortsparket Den Haag

Scroll naar boven