Ledenraad NVvR stemt in met onderhandelaarsakkoord: nieuwe cao een feit

25 februari 2022

Op donderdagavond 24 februari is de Ledenraad van de NVvR tijdens een extra vergadering unaniem akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord, dat het cao-team van de NVvR eerder deze maand heeft bereikt met de vertegenwoordigers van de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid. De Ministerraad was al akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord, waardoor de nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht een feit is.

NVvR-voorzitter Marc Fierstra sprak zijn waardering uit voor de inzet van de betrokken leden en het verenigingsbureau: “Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest deze onderhandelingen te voeren”.

De looptijd van dit akkoord (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022) en de salarisparagraaf sluiten aan bij de cao van de sector Rijk. Daarnaast heeft de NVvR een iets hogere eenmalige uitkering en enkele verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden weten af te spreken. Fierstra: “Naast de ontwikkelingen in de loonruimte ben ik tevreden over de beleidsthema’s die in deze cao een plek hebben gekregen. Zo was de uitbreiding van de piketvergoeding al een tijdje een grote wens van de achterban en zijn er aanvullende afspraken gemaakt over belangrijke onderwerpen als veiligheid en werkdruk.”

Het departement heeft aangegeven voor de effectuering van dit akkoord te koersen op uitbetaling (met terugwerkende kracht) in maart of april van dit jaar.

Na de inhoudelijke toelichting van cao-teamvoorzitter Evert van der Molen en de beantwoording van diverse inhoudelijke vragen stemde de Ledenraad unaniem voor het akkoord. Diverse ledenraadsleden hadden daarnaast al eerder eigen lokale peilingen gehouden waaruit een groot draagvlak naar voren kwam. De Ledenraad benadrukte wel dat zowel de NVvR als de werkgever gezamenlijk moeten blijven investeren in een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, zodat rechters en officieren van justitie onder goede omstandigheden hun werk kunnen blijven doen. Goede arbeidsvoorwaarden zijn ook noodzakelijk om voldoende nieuwe beroepsgenoten aan te trekken.

De NVvR kijkt nu alvast vooruit. Fierstra: “Nu we dit akkoord hebben gesloten, richten we ons natuurlijk direct op de volgende onderhandelingen. Daarbij moet in ieder geval de compensatie voor de inflatie aan de orde moet komen.”

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord RM. In dit document treft u in detail de afspraken aan die het cao-team van de NVvR met de werkgever heeft gemaakt.

De hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord:

  • De salarissen worden met ingang van 1 juli 2021 verhoogd met 2,0% en er komt een eenmalige uitkering van € 360,- (bruto) bij een 36-urige werkweek. De loonontwikkeling haakt daarmee aan bij de sector Rijk, maar de eenmalige uitkering voor de leden van de rechterlijke macht is iets hoger uitgevallen.
  • De regeling voor het vergoeden van piketwerkzaamheden wordt verruimd en gaat, onder bepaalde voorwaarden, gelden voor alle rechterlijke ambtenaren die met piketwerkzaamheden worden belast.
  • De thuiswerkvergoeding over 2021 bedraagt € 430,- (netto) bij volledige arbeidsduur.
  • De thuiswerkvergoeding over 2022 bedraagt € 2,- (netto) per thuiswerkdag.
  • De werkdruk is onverminderd (te) hoog. Daarom is opnieuw vastgelegd dat de werkgever hierover actief met de medewerker in gesprek moet. Ook wordt het gebruik van de werkdruk check gestimuleerd.
  • De zorgen omtrent veiligheid van magistraten zijn vastgelegd in deze cao, waarbij afspraken gemaakt zijn hoe de kwaliteit van de beveiliging te verbeteren. Ook is bevestigd dat eventuele kosten van getroffen beveiligingsmaatregelen, die voortvloeien uit de werkgeversverantwoordelijkheid, voor rekening van de werkgever komen.
  • Thuiswerkvoorzieningen en overige arbo-gerelateerde afspraken en vergoedingen die gelden voor de sector Rijk worden van overeenkomstige toepassing verklaard voor de sector RM. Hiermee krijgen rechterlijke ambtenaren recht op onder meer een maal per vijf kalenderjaren een vergoeding van maximaal €750,00 voor de inrichting van de thuiswerkplek. Deze regeling kan via de IKAP-regeling fiscaal vriendelijk worden aangevuld met nog eens €750,00.
  • De NVvR ontvangt, net als andere bonden in overheidsland, voortaan een bijdrage voor het collectieve vakbondswerk, het zogenaamde “vakbondstientje”.

Wilt u reageren? Stuur dan een mail naar cao@nvvr.org.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven