Ledenraad NVvR bijeen

28 september 2023

Op 25 september kwam de Ledenraad van de NVvR in Utrecht bijeen. De Ledenraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de vereniging. Alle leden zijn vertegenwoordigd via afgevaardigden van OM en ZM vanuit de diverse parketten en gerechten. Tijdens de ledenraad werd onder meer uitgebreid gesproken over de werkdruk en veiligheid van magistraten.

De afgevaardigden spraken tijdens de bijeenkomst met elkaar over de voortgang van de werkzaamheden van de Verkenner Werkdruk, het inschalingsbeleid voor rio’s en oio’s, het onlangs verschenen visitatierapport ZM, de gedragscode rechtspraak, de ontwikkelingen rondom de contingentering en het loopbaanbeleid binnen het OM en het NVvR jaarplan 2024.

Ook het onderwerp veiligheid kwam uitgebreid aan de orde. Gesproken werd over de onlangs verschenen ZM-handreiking veiligheid, waarover de NVvR onlangs een standpunt heeft geformuleerd. Daarnaast hebben alle NVvR-leden tot 1 oktober de gelegenheid om mee te doen aan een enquête over de toegenomen verharding van de georganiseerde misdaad en de gevolgen hiervan voor de werkzaamheden van magistraten en voor de rechtsstaat (deze enquête is op 26 september uitgezet onder de leden, inmiddels hebben hierop al ruim 350 leden gereageerd).

Voor eventuele vragen en nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw sectiewoordvoerder.

Scroll naar boven