Ledenraad kwam online bijeen op 12 april

15 april 2021

Vanwege de voortdurende coronamaatregelen kwam de Ledenraad van de NVvR op 12 april opnieuw online bijeen. Tijdens de bijeenkomst spraken de afgevaardigden van de secties rechters, raadsheren en officieren van justitie met elkaar over onder andere het overeenstemmingsvereiste, de rechterlijke bestuursbenoemingen, het inschalingsbeleid, de werkdruk binnen het OM, de inloopkamers en de piketregeling. Daarnaast stemde de Ledenraad in met de voordracht van Ard Schoep (officier van justitie) als vice-voorzitter van de NVvR en Heike Frankena (senior raadsheer) als bestuurslid van de NVvR.

Naast de aandacht voor actuele beleidsonderwerpen werd gesproken over verenigingszaken. De Ledenraad keurde de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 van de NVvR goed en sprak over de grotere betrokkenheid van de leden bij de vereniging en de actievere ledencommunicatie die de NVvR inzet na de heroriƫntatie van het afgelopen jaar.

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting op hetgeen is besproken in de Ledenraad, dan kunt u contact opnemen met uw sectiewoordvoerder via info@nvvr.org.

De sectiewoordvoerders zijn:

Sectie Rechters: Wouter van der Haak, rechtbank Noord-Holland
Sectie Raadsheren: Peter Fortuin, gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Sectie Openbaar Ministerie: Anouk Paulus, ressortsparket Den Haag

Scroll naar boven