Ledenraad bijeen op 12 april

25 maart 2021

Op maandag 12 april a.s. vergadert de ledenraad van de NVvR. Vanwege de voortdurende coronamaatregelen vindt deze vergadering online plaats. Op de agenda van de LR staat ditmaal de voordracht van Heika Frankena als bestuurslid en de voordracht van Ard Schoep tot vice-voorzitter. Daarnaast wordt de jaarrekening vastgesteld en wordt besloten hoe verder te gaan met het onderwerp overeenstemmingsvereiste.

Vervolgens wordt de LR over diverse beleidsonderwerpen bijgepraat door het bestuur en wordt de LR in de gelegenheid gesteld zaken onder de aandacht te brengen. De volgende onderwerpen komen in ieder geval voorbij: stand van zaken coronavirus, cao rechterlijke macht, bestuurdersbenoemingen, ontwikkelingen in het dossier assistent officieren, piketregeling, werkdruk en inschaling.

Wilt u een onderwerp inbrengen, neem dan contact op met uw sectiewoordvoerder.

Scroll naar boven