Ledenraad 21 september 2020

10 september 2020

Op maandag 21 september organiseert de NVvR van 13.30 tot 16.00 uur haar periodieke Ledenraad. Vanwege de coronacrisis wordt deze digitaal gehouden voor álle ledenraadsleden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

-Actualiteiten/mededelingen door bestuur en bureau

-Verenigingszaken (werving nieuwe bestuursleden en heroriëntatie NVvR)

-Cao Rechterlijke macht (stand van zaken)

-Aanpak corona door werkorganisaties (OM en ZM)

Wilt u nog agendapunten inbrengen?

Neem hiervoor contact op met uw sectiewoordvoerder.

Scroll naar boven