Laatste ontwikkelingen rondom de cao rechterlijke macht

17 september 2018

Het wordt steeds spannender voor de cao-geïnteresseerden onder ons. Het sluiten van de cao voor rijksambtenaren heeft de financiële deuren voor échte loonontwikkeling binnen onze sector open gezet. De NVvR verwacht dat het departement nu snel formeel mandaat krijgt, zodat de cao onderhandelingen voor de sector RM van start kunnen gaan. Wat de NVvR betreft, zo snel mogelijk!

Binnen de kwaliteitsagenda zijn we de afgelopen tijd druk in de weer geweest met het thema “duurzame inzetbaarheid”. Er is concreet invulling gegeven aan onderwerpen als eigen ontwikkeling, autonomie, flexibiliteit en vitaliteit. Voor de NVvR zijn dat belangrijke issues om ervoor te zorgen dat rechters en officieren van justitie goed hun werk kunnen blijven doen. Over twee weken gaan we met het het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak en het OM verder. De NVvR acht dit gezamenlijk optrekken van groot belang, om het voor kwaliteitsverbeteringen benodigde draagvlak te verkrijgen. We zijn er daarom blij mee dat uit eerder gevoerde gesprekken blijkt dat iedereen die betrokken is bij dit belangrijke kwaliteitsonderwerp verantwoordelijkheid voelt en wil nemen.

Wij houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Scroll naar boven