Laatste nieuws Anw-compensatie

26 januari 2018

ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent het recht op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden tot 1 mei ongewijzigd blijft. De huidige Anw-compensatie vervalt dus niet op 1 februari, zoals eerder gecommuniceerd. De verlenging met drie maanden geeft sociale partners meer tijd om met een oplossing te komen voor werknemers.

Stand van zaken tot nu toe

In de op onze website geplaatste “Update ANW-compensatie (2)” hebben wij onze leden op 19 december onder meer op de hoogte gesteld van pogingen om een goede collectieve oplossing te zoeken voor alle door de intrekking van de Anw-compensatie getroffen ABP-deelnemers.

Hoewel deze pogingen nog niet tot een bevredigend eindresultaat hebben geleid, is door de nu getroffen maatregel wel de nodige ruimte geschapen om via nader overleg tot een oplossing te komen. Via de CMHF, die op het hoogste niveau vertegenwoordigd is in het overleg van sociale partners, volgt de NVvR deze ontwikkelingen op de voet. De NVvR is aangesloten bij de CMHF.

NVvR zoekt naar oplossingen voor haar leden

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat de NVvR ook via haar eigen relaties onderzoekt of zij op dit vlak iets voor haar leden kan betekenen en dat zij hier voor 1 februari op terug zou komen. Dit onderzoek heeft helaas nog niets bruikbaars opgeleverd. De OHRA, waar de NVvR als ledencollectief een contract mee heeft, biedt zelf geen ANW hiaatverzekering. Navraag is ook nog gedaan bij dochterondernemingen Delta Lloyd en Nationale Nederlanden; naar blijkt doen zij dit wel, echter alleen in combinatie met een pensioenregeling – waardoor deze optie geen soelaas biedt.

Intussen kijkt de NVvR of via de CMHF oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Zo probeert de CMHF in kaart te krijgen via welke oplossingsrichtingen wél het gewenste resultaat te bereiken is. Er liggen twee varianten op tafel: een nieuw ABP ANW-hiaat pensioenproduct (waar de werkgevers tot op heden hun medewerking aan ontzegd hebben, hetgeen de zaak niet vergemakkelijkt) en een Loyalis verzekeringsproduct. Aan beide producten zijn voor- en nadelen verbonden, die nog tegen elkaar afgewogen zullen moeten worden. Hoe deze afweging uit gaat pakken is nu nog niet te zeggen. Op deze ontwikkelingen hopen we op korte termijn terug te kunnen komen. Op dit moment is hierover nog geen nieuws bekend.

Advies: zet nog geen definitieve stappen

Intussen is ons advies om nu nog geen definitieve stappen te zetten inzake mogelijke herverzekering van het eventueel ontstane hiaat in de nabestaandenverzekering. Onder de gegeven omstandigheden lijkt de verstandigste keuze om af te wachten waartoe het overleg tussen sociale partners gaat leiden. Pas nadat daarover meer bekend is, zal een verantwoorde beslissing genomen kunnen worden over de wijze waarop in het ontstane hiaat het beste voorzien kan worden.

Uiteraard zal de NVvR u op de hoogte blijven houden van het verloop van het overleg en – hopelijk op afzienbare termijn – van de daarbij geboekte resultaten.

Bekijk voor verdere informatie de berichtgeving van het ABP hierover. 

Scroll naar boven