Kwalitatief goede en tijdige rechtspraak na corona

3 juli 2020

Meer mondelinge uitspraken, betere planning van zittingsruimte, effectieve inzet van juridisch medewerkers. Dat waren enkele van de suggesties die leden van de NVvR met elkaar deelden tijdens het eerste online forum dat de NVvR donderdagavond 2 juli organiseerde.

Begin maart zou de NVvR een werkconferentie houden over de aanpak van de doorlooptijden. Door de coronacrisis en de ontstane lockdown was de vereniging genoodzaakt deze conferentie te annuleren. Via een online platform konden leden nu alsnog met elkaar in gesprek. Zo”n dertig leden waren online aanwezig.

Doel van het online forum was ideeën te verzamelen en te leren van elkaars ervaringen in de afgelopen periode. Tijdens de videoconferentie spraken de deelnemers onder andere over het behoud van kwaliteit in de rechtspraak, de aanpak van achterstanden, de ervaringen met nieuwe (online) werkmethoden en vormen van communicatie. Daarnaast werd gesproken over de verwachtingen voor de (nabije) toekomst. Ook Julia Mendlik, voorzitter van de Werkgroep Tijdige rechtspraak (rapport “Doorlooptijden in beweging!”) nam deel aan de discussie.

De belangrijkste uitkomsten van het online forum:

  • Ondanks de aangepaste werkmethoden moet de kwaliteit van de rechtspleging met oog voor de rechtzoekenden geborgd blijven.
  • Tijdwinst in het primaire proces is realiseerbaar door vaker mondeling uitspraken te doen.
  • Een goede taakverdeling tussen rechters en juridisch medewerkers is noodzakelijk. Het genereren van meer schrijfcapaciteit levert meer zittingstijd op voor rechters.
  • Het efficiënt plannen van zittingsruimten komt doorlooptijden ten goede.
  • Goede samenwerking met de advocatuur, andere ketenpartners, ZM en OM bevordert de totstandkoming van voor alle partijen werkbare oplossingen.
  • Investeer in talent en heb aandacht voor opleidingen van rechters en juridisch medewerkers.
  • Houd de statuur van de rechtspraak overeind en laat deze niet lijden onder de nieuwe (online) zittingsvormen.
  • Behoud aandacht voor de openbaarheid van de rechtspraak.
  • Inhoudelijke professionaliteit en responsabiliteit zijn de pijlers van een professionele rechtspraak en moeten in evenwicht blijven met elkaar. Professionele standaarden moeten echter ook kunnen meebewegen met veranderingen in de samenleving.

De NVvR gaat over deze uitkomsten verder in gesprek met haar leden en de ketenpartners. Andere ideeën over de manier waarop de achterstanden aangepakt kunnen worden, blijven welkom. Contactpersoon Miek Smilde.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven