Korte impressie Ledenraad van 1 april jl.

2 april 2019

Tijdens een goedbezochte ledenraadvergadering van de NVvR bespraken
leden van de secties OM, rechters en raadsheren op 1 april jl. met het bestuur
diverse actualiteiten. Daarnaast is de NVvR Jaarrekening 2018 vastgesteld
en besloten het lidmaatschap van de vakbondskoepel CMHF te continueren.

De volgende onderwerpen passeerden onder andere de revue:

  • de opnieuw opgestarte cao-onderhandelingen;
  • de functiewaardering van de assistent-officieren;
  • het rapport van de visitatiecommissie gerechten;
  • de naderende bekendmaking van het onderzoek Fokkens;
  • de dilemma’s in de besturing en financiering van de rechtspraak.
Scroll naar boven