Kort verslag SORM

9 oktober 2019

Afgelopen dinsdag 8 oktober overlegde de NVvR, vanuit haar vakbondsverantwoordelijkheid, met een delegatie van de minister in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM). Diverse onderwerpen op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden zijn besproken. Een kort verslag.  

Diverse actuele wetsvoorstellen bereiken binnenkort hun voltooiing, zoals de wetgeving over het overeenstemmingsvereiste en de regelgeving omtrent financiƫle belangen. Op beide punten is uiteengezet wat de stand van zaken is en op welke wijze hierin wordt verdergegaan. Beide onderwerpen zullen door het bestuur worden geagendeerd voor een ledenraad, zodra dit mogelijk is.

Daarnaast is er gesproken over de onverminderd hoge werkdruk in samenhang met de invoering van de professionele standaarden en de uitvoering van de cao-afspraken, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij de kwestie van de mobiliteitstoeslag. De NVvR heeft aangegeven dat hierover tijdens de eerstvolgende ledenraad binnen de vereniging verder wordt gesproken.  

 

Scroll naar boven