Kort verslag NVvR Ledenraad 26 september 2022

29 september 2022

Maandag 26 september jl. kwam de Ledenraad van de NVvR bijeen voor haar najaarsvergadering. De ledenraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de vereniging. Alle leden zijn vertegenwoordigd via afgevaardigden vanuit de diverse parketten en gerechten.

Onder andere de volgende onderwerpen zijn daar besproken:

  • de inzetbrief van de NVvR voor de nieuwe cao-onderhandeling is vastgesteld, met onder andere aandacht voor (meer) loonruimte, aanpak werkdruk, betere balans prive/werk en veiligheid collega’s;
  • het protocol voor de cao-besprekingen is aangepast, waardoor er meer contact mogelijk wordt met de achterban;
  • het NVvR-standpunt over online zitten is besproken: fysiek blijft uitgangspunt, online als het moet, maar dan wel met goede wettelijke basis, heldere kaders en goede techniek;
  • enkele actualiteiten zijn met de leden gedeeld: publiciteit werkdruk OM, stand van zaken bestuurdersbenoemingen, inschalingsonderzoek en internationale ontwikkelingen;
  • tot slot enkele verenigingszaken: de ledenaantallen groeien nu fysieke ontmoetingen weer mogelijk zijn, de heisessie in oktober wordt gebruikt voor focus op externe acties. Tot slot is het naderend 100-jarig jubileum van de NVvR onder de aandacht gebracht.

Wilt u meer weten over de besprekingen in de Ledenraad of bent u geïnteresseerd om daaraan deel te nemen? Neem hiervoor contact op met Geert van Rhee, directeur van de NVvR.

Scroll naar boven