Kandidaten gezocht ondernemingsraad (OR) Centrale Raad van Beroep

22 januari 2020

Binnenkort worden OR-verkiezingen gehouden bij de Centrale Raad van Beroep. Zeker in tijden waarin de rechtspraak onder druk staat, is het belangrijk dat ook rechterlijk ambtenaren zich kunnen uitspreken over de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Door zitting te nemen in de ondernemingsraad levert u een bijdrage aan het goed functioneren van uw organisatie, maar dient u ook de belangen en de kwaliteit van de rechtspraak in het algemeen. Bent u werkzaam bij de CRvB en lid van de NVvR, dan kunt u zich via ons kandidaat stellen. 

Steeds weer blijkt dat bij de individuele leden veel kennis aanwezig is die in het belang van alle leden – en van de rechtspleging in het algemeen –  kan worden benut. Van die kennis kan ook in het werk voor de Ondernemingsraad dankbaar gebruik worden gemaakt.

U kunt zich tot uiterlijk 29 maart als lid van de NVvR kandidaat stellen. Het bureau van de NVvR kan u daarbij ondersteunen. De verkiezingsdatum is maandag 11 mei 2020 en er zijn twee kiesgroepen (4 rechterlijk ambtenaren, 4 gerechtsambtenaren).

Hebt u belangstelling? Meldt u dan bij het bureau via Janine Woudstra, beleidsadviseur vakbond.
 

Scroll naar boven