Jaarplan NVvR 2024 vastgesteld

28 september 2023

De Ledenraad van de NVvR heeft op 25 september het jaarplan en de begroting voor 2024 vastgesteld. Het jaarplan omvat doelen, thema’s en voorgenomen activiteiten van de NVvR voor het komende kalenderjaar, uitgaande van vier beleidsthema’s.

Met de thema’s collectieve/individuele belangenbehartiging, cultuur en kwaliteit magistraat en maatschappij en innovatie geeft de NVvR richting aan het beleid en de uitvoering van de activiteiten van de vereniging. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan onder andere de werkdruk en veiligheid van magistraten, arbeidsvoorwaarden en de borging van de (inter)nationale rechtsstaat. Ook wordt in dit jaarplan aandacht geschonken aan de uitkomsten van de verkenning werkdruk naar aanleiding van het recente arbeidsvoorwaardenakkoord.

Scroll naar boven