Investeringen rechtspraak zeer welkom, maatregelen op korte termijn blijven nodig

12 juli 2022

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de vereniging van rechters en officieren van justitie, vindt het goed en noodzakelijk dat de politiek structureel 155 miljoen euro extra uittrekt voor het bestrijden van de te lange doorlooptijden en de overbelasting van de rechterlijke keten. Tegelijkertijd zal deze financiële hulp pas over enkele jaren echt effect kunnen hebben. De NVvR pleit daarom bij de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal voor maatregelen die sneller resultaten bereiken, om te voorkomen dat rechtszoekenden tekort wordt gedaan en magistraten uitvallen door structurele overbelasting.

“Het is belangrijk dat de politiek erkent dat deze financiële impuls kan helpen,” aldus Marc Fierstra, voorzitter van de NVvR. “Het gaat echter niet direct de problemen oplossen. De doorlooptijden en de te hoge werkdruk zullen nog jaren realiteit zijn. Voor ons als magistratuur is het zaak dat hardop te erkennen. De komende jaren worden moeilijker door het grote personeelstekort én de hoge verwachtingen. Dit kan echter wel een kantelpunt worden: met financiële rust kunnen we gaan werken aan een structurele oplossing voor de overbelasting. In de tussentijd moeten de werkorganisaties in de rechtspraak de versterking organiseren die we de komende jaren nodig hebben én scherpe keuzes moeten maken waardoor de werkdruk zo snel mogelijk omlaag gaat.”

In een reactie op de recente tijdbestedingsonderzoeken waarschuwde de NVvR onlangs voor de gevaren van structurele overbelasting: de te hoge werkbelasting gaat zowel ten koste van de mensen in de rechtspleging als van de kwaliteit van de rechtspraak. Fierstra: “Onze mensen voelen een enorme verantwoordelijkheid om dit werk goed te doen en werken daardoor structureel over. Dit resulteert in roofbouw op onze leden en kan uitmonden in meer uitval van collega’s of zaken die nog langer op zich zullen laten wachten. Wat ons betreft vragen de resultaten van de tijdsbestedingsonderzoeken daarom nu om concrete maatregelen.”

Fierstra vult aan naar aanleiding van de extra middelen: “We weten dat de Raad en het College hard werken aan de structurele oplossing van het werkdrukprobleem. Er wordt bijvoorbeeld maximaal opgeleid. Dat heeft maatschappelijk prioriteit en dat waarderen we. Daar gaat deze extra financiële impuls écht bij helpen. Toch missen we maatregelen die nú effect hebben, zoals het terugschroeven van ambities en afspraken met het departement. Met deze investering is land in zicht, maar het schip is op dit moment zinkende. Wij moeten zorgen dat wij de kust daadwerkelijk kunnen bereiken. Dat redden wij niet alleen met een perspectief in de toekomst.”

Binnenkort organiseert de NVvR een ledenbijeenkomst om een advies te kunnen geven aan de Raad en het College om acute maatregelen te treffen. Datum, tijdstip en (bij fysieke bijeenkomst) locatie worden later bepaald.

Lees hier het bericht over extra investeringen in de rechtspraak

Lees hier het bericht over het TBO

Scroll naar boven