Internationale steun gevraagd voor Poolse rechters via petitie

7 oktober 2021

De Poolse rechters blijven onder vuur liggen. De Poolse rechtersassociatie Themis vraagt via de IAJ (International Association of Judges) en de EAJ (European Association of Judges) aandacht voor het ondertekenen van een petitie. Hierin worden aangedrongen op het terugplaatsen van drie rechters die van zaken zijn gehaald vanwege hun standpunt dat zij weigeren samen te werken met rechters die zijn benoemd door de Neo-KRS (Poolse Raad voor de rechtspraak), die rechters benoemt van wie hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet is gewaarborgd.

De Poolse rechters Maciej Czajka, Beata Morawiec and Katarzyna Wierzbicka (zie foto) zijn tegen hun wil binnen hun gerecht overgeplaatst naar een andere afdeling, omdat zij weigeren nog langer deel te nemen aan rechtspraak met rechters die zijn benoemd met grove veronachtzaming van de fundamentele procedurele regels voor de benoeming van rechters. Daarmee wordt dus niet voldaan aan de eisen die het Europese recht stelt aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die rechters.

Op 6 oktober jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) in de zaak C-487/19 (ECLI:EU:C:2021:798) beslist dat een dergelijke overplaatsing het beginsel van niet verplaatsbaarheid en onafhankelijke rechtspraak ondermijnt. Het Hof van Justitie overweegt voorts dat de Europese normen voorrang hebben bij de beoordeling van de vraag of de benoeming van een rechter rechtsgeldig is. Zie over deze zaak ook het eerdere bericht van de NVvR.

De International Association of Judges (IAJ) heeft met het oog op internationale steun aan de Poolse collega’s de petitie van de Poolse rechtersvereniging Themis onder de aangesloten rechtersverenigingen verspreid.

Klik hier om de oproep van de EAJ te lezen.

Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Lees hier het persbericht dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 6 oktober 2021 heeft uitgegeven.

Scroll naar boven