Internationale rechterorganisaties spannen zaak aan tegen Europese Raad

29 augustus 2022

Vier grote internationale rechterorganisaties hebben bij het Europese Hof van Justitie een zaak aangespannen tegen de Europese Raad. Doel is om de beslissing van de Raad ten aanzien van Polen terug te draaien. Eerder besliste de Raad dat Polen alsnog gelden uit de zogeheten Recovery and Resilience funds krijgt, mits het land tegemoet komt aan bepaalde eisen, de zogeheten three milestones. De rechterorganisaties vinden dat deze mijlpalen onvoldoende de rechterlijke onafhankelijkheid beschermen. Ook vinden zij dat de Raad eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie inzake de democratische rechtsstaat in Polen negeert. De NVvR is aangesloten bij een van de genoemde organisaties en steunt de doelstelling van de actie.

De vier organisaties zijn de Association of European Administrative Judges (AEAJ), de European Association of Judges (EAJ), Rechters voor Rechters en Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL). Met de rechtszaak beogen de organisaties de beslissing van de Raad van 17 juni 2022 terug te draaien. De Raad besloot die dag de blokkade van de EU gelden voor Polen op te heffen, mits het land aan drie zogeheten milestones zu voldoen. Die milestones zijn: 1. De tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof moet worden ontmanteld en worden vervangen door een onafhankelijk gerecht, 2. Het tuchtrecht voor rechters moet worden herzien en 3. Rechters die eerder zijn geraakt door uitspraken van de tuchtkamer moeten de mogelijkheid krijgen hun zaak opnieuw te bepleiten bij een onafhankelijk gerecht.

Volgens de vier internationale organisaties gaan deze milestones niet ver genoeg. Om de onafhankelijkheid van Poolse rechters en de democratische rechtsstaat te kunnen garanderen, is er meer nodig. In het persbericht wordt onder andere gerefereerd aan een uitspraak van het Europese Hof waarin staat dat alle Poolse rechters die zijn geraakt door onwettige tuchtrechtelijke procedures onmiddellijk in hun functie moeten worden hersteld en niet pas nadat een ander onafhankelijk gerecht nog een keer naar hun zaak heeft gekeken.

De NVvR steunt al jaren de acties van haar zustervereniging IUSTITIA in Polen en is aangesloten bij de EAJ, de Europese tak van de International Association of Judges. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Europese rechters is een absolute voorwaarde voor het functioneren van de EU. Deze fundamentele waarden van de democratische rechtsstaat mogen niet onderhandelbaar zijn.

Lees hier het gezamenlijke persbericht van AEAJ, EAJ, Rechters voor Rechters en MEDEL.

Scroll naar boven